Women March in Washington DC – Phụ nữ xuống đường

22/01/2017
Tình yêu lớn hơn sự hận thù. Ảnh: HM

Tình yêu lớn hơn hận thù. Ảnh: HM

Hôm nay (21-1-2017), hàng triệu người đã đổ ra đường tham dự cuộc tuần hành biểu tình ở Washington nhằm chống Donald Trump vừa tại vị đúng một ngày.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: