Tuần (1) của Trump: Hốt liền không nói nhiều

26/01/2017
Thời đại của Trump bắt đầu. Ảnh: HM

Thời đại của Trump bắt đầu. Ảnh: HM

Chiều qua (25-1) đảo qua Nhà Trắng thấy rào kín, lễ đài đón TT chưa dỡ xong, có mỗi ông cầm biển biểu tình. Mầu trắng của tòa nhà vẫn như xưa, Obama ra khỏi không làm xám hơn, Trump nhập trạch cũng không làm sáng hơn.

Read the rest of this entry »


Bánh chưng thời hội nhập

26/01/2017
Bánh chưng bánh tét 2017 tại nhà Bin và Luck. Ảnh: HM

Bánh chưng bánh tét 2017 tại nhà Bin và Luck. Ảnh: HM

Bài này viết từ năm 2007 nhưng thông điệp vẫn còn nguyên giá trị

Tết đến, dù ở trên đất Mỹ xa xôi, anh lại gói bánh chưng… Chiếc bánh nhỏ gợi ra câu hỏi lớn: Giữ cái gì, để mất cái gì, hay hoàn thiện hơn cái mình đang có để giữ mãi bản chất Việt?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: