Vui xuân và chuyện “hỏi xoáy đáp xoay”

29/01/2017
Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

Chơi xuân thường gặp những câu hỏi thăm, nghe có vẻ quan tâm tới bạn, nhưng tìm câu trả lời đôi khi là khó.

Đối với người Việt thuộc nền văn minh lúa nước, phàm là học sinh phải giỏi, thanh niên phải vào đại học, phải có người yêu, yêu phải khác giới, phải lập gia đình, phải có con cái, phải thành đạt… Trăm thứ “phải” theo một lối mòn từ mấy thế kỷ nay.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: