Mỗi người có một câu chuyện riêng

31/01/2017
Nguồn Internet

Nguồn Internet

Một cậu 24 tuổi ngồi cạnh cửa sổ của tầu hỏa. Bỗng cậu reo lên “Bố ơi, cây cối chạy ngược lại”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: