Trump trumps USA – Trump hơn nước Mỹ

01/02/2017
Ảnh họp báo tại New York. Ảnh: REUTERS/Shannon Stapleton

Ảnh họp báo tại New York. Ảnh: REUTERS/Shannon Stapleton

Sau gần hai tuần theo dõi vở kịch trong Nhà Trắng và Capitol Hill, Tổng Cua đi đến kết luận, nước Mỹ sẽ có câu như sau trên giấy tờ chính thức.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: