Gặp một người Mỹ không thích Trump

Ảnh của công ty.
Ảnh của công ty.

Đây chỉ là một người trong số gần 320 triệu người Mỹ. Quan niệm của anh về tổng thống mới Donald Trump cũng đáng chia sẻ với bạn đọc.

Continue reading “Gặp một người Mỹ không thích Trump”