Gặp một người Mỹ không thích Trump

07/02/2017
Ảnh của công ty.

Ảnh của công ty.

Đây chỉ là một người trong số gần 320 triệu người Mỹ. Quan niệm của anh về tổng thống mới Donald Trump cũng đáng chia sẻ với bạn đọc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: