Tuần (3) Trump: Tam quyền có còn phân lập?

Broken Check and Balance. Ảnh: Internet
Broken Check and Balance. Ảnh: Internet

Nhớ lần sang Maryland thăm anh bạn. Anh kể về bầu cử, người ủng hộ Trump khá nguy hiểm, không lộ mặt. Không dùng poster nhưng khi anh đi dạo với iPad trong khu khá giầu có, tên wifi hiện lên như ma “I Support Trump – Tôi ủng hộ Trump”.

Continue reading “Tuần (3) Trump: Tam quyền có còn phân lập?”