Cua Times trên VNE: Cuộc đấu của Trump

Tổng thống mới của Hoa Kỳ. Ảnh: Internet
Tổng thống mới của Hoa Kỳ. Ảnh: Internet

Khi tôi đang viết bài này thì tòa Phúc thẩm Khu vực Tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco ra phán quyết tạm thời chống lệnh BAN của Tổng thống Donald Trump với số phiếu 3-0 (100%).

Continue reading “Cua Times trên VNE: Cuộc đấu của Trump”