Tuần (4) Trump: New American Standard – chuẩn Mỹ mới

18/02/2017

TT Trump đang đưa nước Mỹ tới một chuẩn mới – New American Standard sau 4 tuần mà cảm giác ông làm được 4 năm với hoàng hôn nhiệm kỳ và muốn thêm nhiệm kỳ khác.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: