Học sinh gãy chân không nguy hiểm bằng Hiệu trưởng “gãy lương tâm”

20/02/2017
Cô hiệu trưởng và trò bị gẫy chân. Ảnh: SOHA

Cô hiệu trưởng và trò bị gẫy chân. Ảnh: SOHA

Học sinh gãy chân không nguy hiểm bằng Hiệu trưởng “gãy lương tâm”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: