Đối đầu với lạm quyền và dối trá trong trường học

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tuổi thơ đến trường đều có kỷ niệm về vài ấm ức nào đó. Thầy cô mắng mỏ không công bằng, bạn bè bắt nạt. Bố mẹ mải cày cấy, coi hiệu trưởng bao giờ cũng đúng, trẻ không biết kêu ai.

Continue reading “Đối đầu với lạm quyền và dối trá trong trường học”