Nông dân lập trình cần biết thêm… ngoại ngữ

25/02/2017
Trẻ trâu. Ảnh: internet

Trẻ trâu. Ảnh: internet

Để có thể tham gia cuộc cách mạng thứ tư thì thế hệ mục đồng hôm nay phải biết ngoại ngữ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: