BT Tiến: Blouse trắng

27/02/2017
Bộ trưởng Tiến. Ảnh: VNE

Bộ trưởng Tiến. Ảnh: VNE

Bài trên VNE

Năm 1967, gia đình tôi đang sơ tán ở Thuận Thành, Hà Bắc. Tôi năm ấy mới 7 tuổi, bị sốt cao mấy ngày mấy đêm liền. Bác chủ nhà lóc cóc đạp xe đưa tôi lên bệnh viện huyện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: