Cua Times phỏng vấn Martin Rama: Hà Nội đừng thêm quê mùa

Anh Martin Rama tại WB Atrium Cafe. Ảnh: HM
Anh Martin Rama tại WB Atrium Cafe. Ảnh: HM

Người bạn Mỹ hỏi về Hà Nội, tôi có nói, một người từ quê ra ở đây suốt 40 năm qua, có thể nói rằng, về quê cứ tưởng Hà Nội và về Hà Nội cứ tưởng mình đang ở quê.

Continue reading “Cua Times phỏng vấn Martin Rama: Hà Nội đừng thêm quê mùa”