Cua Times phỏng vấn Martin Rama: Hà Nội đừng thêm quê mùa

28/02/2017
Anh Martin Rama tại WB Atrium Cafe. Ảnh: HM

Anh Martin Rama tại WB Atrium Cafe. Ảnh: HM

Người bạn Mỹ hỏi về Hà Nội, tôi có nói, một người từ quê ra ở đây suốt 40 năm qua, có thể nói rằng, về quê cứ tưởng Hà Nội và về Hà Nội cứ tưởng mình đang ở quê.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: