SOHA: “Tư duy và tầm nhìn vỉa hè”

Phố M - Goergetown vắng tanh vì Noel nghỉ. Ảnh: HM
Phố M – Goergetown – Thủ đô Washington DC. Ảnh: HM

Vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn đã phát triển ngoài tầm kiểm soát. Đã tới lúc phải lập lại trật tự cho nó dù đã muộn.

Nhưng ra quân bắt cóc bỏ đĩa chưa đủ mà cần một triết lý về phát triển dài hạn. Đường phố không chỉ để bước chân người qua. Nếu thiết kế và quản lý tốt thì sẽ mang lại phồn vinh cho quốc gia.

Continue reading “SOHA: “Tư duy và tầm nhìn vỉa hè””