Nhà văn đàn bà Trang Hạ bàn về…đàn bà

Nhà văn Trang Hạ. Ảnh: VNN

Trích lời nhà văn Trang Hạ trả lời trên VNN ” Người phụ nữ luôn đòi hỏi người bạn đời phải thật tốt đẹp nhưng chúng ta chẳng bao giờ nghĩ được, bản thân người phụ nữ đã làm gì để xứng đáng với sự tốt đẹp của đàn ông.

Continue reading “Nhà văn đàn bà Trang Hạ bàn về…đàn bà”