SOHA: Kiếm đô la cho phố đi bộ

Khu phố cổ Warsaw. Ảnh: HM

Du khách tới một thành phố có vài thứ quan tâm, đó là di sản, bảo tàng, công trình nghệ thuật, kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo, nơi ăn uống, giải trí ban đêm và cả các cửa hàng mua bán.

Bên cạnh đó có môi trường, giao thông, an toàn cá nhân. Khi họ đã thích thì đắt rẻ không quan trọng.

Continue reading “SOHA: Kiếm đô la cho phố đi bộ”