Não trạng bao cấp và sân khấu chùa trên sóng tivi

Diễn viên Trần Thành. Ảnh: SOHA

Nhớ thời loa làng những năm 1970 ở thế kỷ trước cứ ông ổng về sự tươi đẹp của hợp tác xã.

Một cụ nông dân điên tiết quá, trèo lên cột điện và chửi vào họng loa, sao không im cái mồm đi, bố đang đói rã họng, mà sao cứ nói no ấm là làm sao, làm sao…

Continue reading “Não trạng bao cấp và sân khấu chùa trên sóng tivi”