Báo TN: Bỏ hộ khẩu – Tại sao không?

Ảnh internet

Cuộc khảo sát do Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông công bố đã cho thấy, có ít nhất 5,6 triệu người không có hộ khẩu thường trú ở nơi cư trú, trong đó tỉ lệ ở TP.HCM lên tới 36% dân cư, còn tại Hà Nội là 18%…

Continue reading “Báo TN: Bỏ hộ khẩu – Tại sao không?”