TP Đà Nẵng: Tài sản khủng, quà tặng khủng?

Bên bờ sông Hàn – Đà Nẵng. Ảnh: HM

Gần chục năm trước ở World Bank có một vị VIP phụ trách IT duyệt nhiều dự án mua sắm. “Chẳng hiểu sao”, ông đã mua số cổ phiếu giá trị gần 20 ngàn đô của một trong những công ty mà sau đó thắng thầu bán thiết bị IT.

Continue reading “TP Đà Nẵng: Tài sản khủng, quà tặng khủng?”