SOHA: Phim Kong và du lịch Việt Nam

16/03/2017

Một cảnh trong phim Kong. Ảnh: Internet

Thời đi làm nghiên cứu sinh bên Sofia, tôi đọc cuốn “Học tiếng Anh” qua tiếng Bulgaria, có bài kể bên Mỹ có drive in movie, nghĩa là ngồi trên xe hơi có thể xem phim, thấy mê tít.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: