Bầu cử Hà Lan: STOP dân túy cực đoan

Cối xay gió Hà Lan, Ảnh: HM

Cử tri Hà Lan xứ sở hoa tulip đã làm được một việc quan trọng, chặn đứng phe Geert Wilders trong cuộc đấu với đương kim thủ tướng, bước đầu STOP phong trào dân túy cực đoan đang thắng thế tại châu Âu.

Continue reading “Bầu cử Hà Lan: STOP dân túy cực đoan”