Gặp mặt cựu trò tuổi…cổ lai hy

Ảnh chung. Từ album của nhóm.

Về hưu ít việc suốt ngày hội hè. Cựu NCS Bulgaria, cựu học sinh Ba Lan, cựu đi năm 1970, cựu cấp 3, cựu của các loại cựu. Giá có hội cựu người tình của Ngọc Trinh hay phải biết.

Continue reading “Gặp mặt cựu trò tuổi…cổ lai hy”