Fake News – Tin giả mạo đảo lộn xã hội

27/03/2017

Tin giả, tin thật đang làm đảo lộn các giá trị trên mạng xã hội. Nếu người đọc không tỉnh táo sẽ bị cuốn vào trò chơi fake news.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: