Cuộc cờ 5T địa chính trị và nền ngoại giao Tomahawk

10/04/2017

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Internet

Thời Nixon 1971 có ngoại giao bóng bàn và sau này có ngoại giao gấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: