Tư duy lấp hồ: Biến Hằng Nga thành Thị Nở

11/04/2017

Chiều bên Tidal Basin. Ảnh: HM

Viết từ Washington DC: Nước ngoài bỏ cả tỉ đô la làm hồ, người Việt bỏ tiền để biến hồ thành Thị Nở

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: