Quản lý nghệ thuật kiểu đẽo cầy giữa đường.

18/04/2017

Nhóm văn nghệ sỹ và anh Cua tới nghe Lộc Vàng. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Cuối cùng thì ngày 14-4, Bộ VHTTDL đã yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thu hồi quyết định tạm dừng 5 bài hát trước năm 1975 (Cánh thiệp đầu xuân, Con đường xưa em đi, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú) vì chưa đúng quy định của pháp luật.

Cục NTBD đã tiến hành thu hồi vì xét thấy chưa đủ cơ sở…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: