Donald Trump tháo ngòi nổ ở …. Đồng Tâm?

22/04/2017

Một cụ bà hóng mát ở thôn Hoành vào ngày nóng. Ảnh VNN.

Các bạn hang Cua tin hay không thì tùy, nhưng Cua Times cho rằng, ông Trump tham gia một phần tháo ngòi nổ ở Đồng Tâm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: