Cua Times: Quần cộc lên giảng đường

25/04/2017

Quần cộc lên giảng đường. Ảnh: SOHA

Thế kỷ 21 rồi, người Việt đừng nhìn vào cái quần cộc của GS Thành để đánh giá trí tuệ và sự sáng tạo, như thời thầy đồ thế kỷ 19.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: