Gs. NM Thuyết: Công khai đề xuất kỷ luật ông Đinh La Thăng là đúng

03/05/2017

“Xã hội ta đề cao dân chủ thì phải đề cao việc công khai minh bạch thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Vì vậy, tôi cho rằng chuyện công khai đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có gì bất thường”.

Read the rest of this entry »


SOHA: Nghỉ lễ ký sự

03/05/2017

“Người Việt làm gì cũng theo phong trào. Tìm việc, tìm chỗ học chỗ ăn, kể cả đi nghỉ là vì nghe nói chỗ đó hay lắm. Thấy bảo Sầm Sơn hay lắm thế là lên đường và chui đầu vào cái bẫy do mình đặt ra”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: