Gs. NM Thuyết: Công khai đề xuất kỷ luật ông Đinh La Thăng là đúng

“Xã hội ta đề cao dân chủ thì phải đề cao việc công khai minh bạch thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân. Vì vậy, tôi cho rằng chuyện công khai đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không có gì bất thường”.

Trường hợp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)  là một trường hợp rất đáng ngạc nhiên. Bởi vì mặc dù khai thác dầu khí trên biển không phải chuyện đơn giản nhưng nói cho đúng, chỉ “móc của cải lên mà bán” mà vẫn thua lỗ thì rất khó giải thích.

Trong khi đó ngân sách nhà nước năm nào cũng để lại hàng mấy nghìn tỷ cho doanh nghiệp này tái đầu tư. Chỉ có vừa làm vừa đổ đi thì mới lỗ như vậy. Rõ ràng người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm” – GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh.

http://infonet.vn/gs-nguyen-minh-thuyet-viec-cong-khai-de-xuat-ky-luat-ong-dinh-la-thang-la-dung-post226617.info

Comments are closed.

%d bloggers like this: