SOHA: Nghỉ lễ ký sự

“Người Việt làm gì cũng theo phong trào. Tìm việc, tìm chỗ học chỗ ăn, kể cả đi nghỉ là vì nghe nói chỗ đó hay lắm. Thấy bảo Sầm Sơn hay lắm thế là lên đường và chui đầu vào cái bẫy do mình đặt ra”.

“Thông minh” càng mệt

Người theo đạo Hồi mơ ước hành hương về thành phố Mecca của Arab Saudia, một nơi chỉ có 2 triệu dân nhưng vào mùa lễ hội Ramadan số du khách tăng gấp nhiều lần, gây ra quá tải.

Nhiều vụ chen lấn dẫm đạp làm chết hàng ngàn cũng không ngăn nổi du khách tới đây.

Trong khi đó, chẳng cần lễ hội tôn giáo người Việt vẫn tự hành xác mình, hành xác bạn, hành xác người khác vào những kỳ nghỉ dài ngày như Tết, 30-4, rồi 2-9.

Xem tiếp bài trên SOHA

PS. Đọc mà không được còm như cho ỉa nhưng cấm đái. Khổ thân 🙂  🙄  😛

Comments are closed.

%d bloggers like this: