Ta thử chê…Tây

11/05/2017
Joe Ruelle. Ảnh: internet

Joe Ruelle. Ảnh: internet

HM Blog: Có bài viết năm 2012 (5 năm trước!!!) mà qui tụ được nhiều còm sỹ nổi tiếng như lão Nông Dân, cô Sóc, cô Voi, Dr. Nhật Lệ, lão QX, Việt Long, Việt Hồ, người khiếm thị Nguyễn Hùng, Kim Dung đối đáp với lão Tịt Tuốt (Lão Khỉ gió), rất vui.

Nay đăng cho các bạn tham khảo và tự nhìn lại Cua Times đã biến tướng ra sao. Chúc các bạn vui cuối tuần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: