Tiến sỹ: Đếm trâu và chủ tịch phường

02/06/2017

Đàn trâu Tràng An. Ảnh: HM

Hồi ấy ông Viện trưởng quyết đưa một nhóm các nhà khoa học trẻ tốt nghiệp bằng đỏ ở Liên Xô về Hà Tây để thiết kế cái máy đếm trâu ra đồng…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: