Trở thành công dân toàn cầu có khó không?

06/06/2017

Tây hội nhập với ta. Ảnh chụp ở SAPA 2015: HM

Ngày 21/3, Giáo sư Thomas Patterson, Đại học Harvard, Tổng giám đốc Mạng Công dân Toàn cầu (Global Citizens Network – GCN), thành viên của Mạng Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCEN) đã chính thức khai trương Mạng Công dân Toàn cầu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: