VNE Cua: Bổ nhiệm cán bộ

07/06/2017

Tranh vui Cafef

Từ 2004 đến 2015, tôi được Ngân hàng Thế giới giao phụ trách nhóm khoảng 60 nhân viên IT của 13 nước Đông Á – Thái Bình Dương.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: