SOHA Cua: Cuộc so găng Trump – Comey

08/06/2017

Trích lời Comey kể vể Trump nói với ông. Ảnh: CNN

Những ghi chép của Comey liên quan đến Trump như một quả bom dội ngược lại chính trường Mỹ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: