Bầu cử tại Anh: Phe Theresa May có thể thành…Theresa Rủi

09/06/2017

Dự đoán UK bầu cử. BBC

Từ khi nước Anh chọn Brexit thì chẳng ai quan tâm đến họ nữa, kể cả hang Cua. Rời khỏi EU coi như họ đã đặt dấu chấm hết vì sự lựa chọn cực đoan dân tộc chủ nghĩa. Còn khủng bố thì đến thật ngay trước ngày bầu cử.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: