“Vô phúc đáo tụng đình”

29/06/2017

Tin tại ngoại. Ảnh: SOHA

Thích câu này của luật gia Trần Thúc Hoàng (he he) trích từ cổ nhân “Vô phúc đáo tụng đình – Chỉ những kẻ vô phúc, ngu dại mới đi kiện cáo, kêu xin nơi cửa quan, triều đình”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: