Cua SOHA: Vụ bắt bác sỹ ở Hòa Bình

30/06/2017

Ảnh: SOHA

Bác sỹ, y tá và y học nói chung sinh ra để cứu người nhưng đôi lúc họ cũng gây ra tử vong ngoài ý muốn. Đã là người thì chắc chắn mắc lỗi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: