Cái ô của TT Phúc và cá ở hồ nước FORMOSA

24/07/2017

TT Phúc thăm bể cá ở FORMOSA. Ảnh: Internet

Mạng ảo đang véo von vụ cụ Phúc được trợ lý che dù trong trời mưa khi phát quà cho các bà mẹ VN anh hùng nhân ngày 27-7 đang đến.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: