Cua SOHA: Não trạng lý lịch

10/08/2017

Lơi phê cuối cùng và ra đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình.

Quốc gia vào thế kỷ 21, lý lịch cũng cần thay đổi. Gia đình chấp hành không đảm bảo con cái chấp hành. Gia đình phạm tội không nói lên con cái sẽ phạm tội.

Read the rest of this entry »


Ủn – 500$: Trẻ con và ông già chửi nhau

10/08/2017

Trẻ con và ông già chửi nhau. Ảnh ghép internet

Chiều qua mình đi lang thang gần nhà thuyền Hồ Tây (câu lạc bộ bơi thuyền), bên đường ven hồ có mấy cụ chơi cờ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: