Gặp mấy người ở Sài Gòn

21/08/2017

Gặp bác Nam Đồng. Ảnh: Máy anh Cua.

Đi Sài Gòn tập huấn về truyền thông cho các luật sư được gặp mấy người thú vị. Đó là cụ Nam Đồng, quán cơm 2000đ, anh Phước sách First News Trí Việt và lão tình báo Osin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: