Vụ thuốc ung thư giả: Có thể cháu Thảo đã chết oan?

28/08/2017

Lậu và giả lẫn lộn.

Tôi vừa về quê làm lễ Vu Lan cho cha mẹ thì bên nhà chồng của cháu Giang Thị Thanh Thảo cũng vừa làm giỗ  hai năm cho cháu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: