Cua SOHA: “Châu chấu” Lê Văn Tạch đá “voi” TMV

30/08/2017

Kỹ sư Lê Văn Tạch. Ảnh: SOHA

Trong các loại hàng hóa thì xe hơi là thứ dễ mất giá. Vừa mua xong và đi vài km nếu trả lại thì mất không dưới 10% giá trị nhất là dân Việt ta thích bóc tem.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: