“Cháy nhà” chị Tiến và những người cầm xô

01/09/2017

Ảnh internet mang tính minh họa.

Ở bên Mỹ dân nghèo thấy cháy nhà đôi khi lại vui. Họ đóng bảo hiểm, nhà cũ ở mấy chục năm, nay bỗng cháy do “thằng bên cạnh đốt” thì bảo hiểm đền và được nhà mới. Lão hâm mới không vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: