Nợ công của Việt Nam trên bản đồ thế giới

02/09/2017

Nợ công VN so với các nước khu vực. Ảnh: từ Economist

Trang Economist có mục Public Debt Clock – Đồng hồ nợ công, nhấn vào đó sẽ biết quốc gia nào nợ bao nhiêu kể từ năm 2000.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: