Cua SOHA: Không biết dress code dễ bị lạc…”nốt”

10/09/2017

Ảnh SOHA

Hồi trẻ tôi đi tìm hiểu các em luôn bị phốt. Tới nhà cô bạn đầu tiên, mình chơi dép tổ ong, áo bỏ ngoài quần, bị bà mẹ chê, thằng cu này nhà quê, không thể chấp nhận được.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: