Đâu là lỗi của Nguyễn Xuân Anh?

18/09/2017

Đồng chí Xuân Anh. Ảnh: Internet

Truyền thông ầm ỹ ông Nguyễn Xuân Anh dùng bằng giả để tiến thân. Thật ra, lý do ông bị kỷ luật thì có nhiều.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: