Bộ Ngoại giao lên tiếng về bộ phim “The Vietnam war”

21/09/2017

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra một số quan điểm xung quanh bộ phim “The Vietnam war” đang được chiếu ở Mỹ và một số nước.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: